Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä
Electrobih Oy (y-tunnus 2214165-6) 
01450 Vantaa
Sähköposti: info@nuttulux.fi

Yhteyshenkilö
Salma Rec / NuttuLux
Sähköposti: info@nuttulux.fi

Rekisterin nimi 
Nuttulux verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään NuttuLuxin verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Nuttuluxin mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimukset.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Lähi- ja postiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaushistoria
• Tilausten seurantatiedot
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.Tietojen siirto

Nuttulux ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille tahoille.
Tilaustapahtumien yhteydessä tietoja siirretään maksupalvelun tarjoajalle ( Checkout - Klarna) tilauksiin liittyvien maksujen toteutusta varten.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (info@nuttulux.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Lahjakortti